คุณยายกลิ่นโสม http://baankhunyai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=205&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=205&gblog=100 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์ -วิจัยอุบัติเหตุ  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=205&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=205&gblog=100 Tue, 07 Sep 2021 9:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-09-2021&group=231&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-09-2021&group=231&gblog=12 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวของ พระเสาร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-09-2021&group=231&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-09-2021&group=231&gblog=12 Wed, 29 Sep 2021 11:55:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-02-2021&group=231&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-02-2021&group=231&gblog=11 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของดาวเสาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-02-2021&group=231&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-02-2021&group=231&gblog=11 Tue, 16 Feb 2021 12:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=10 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน พระเสาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=10 Tue, 12 Jan 2021 18:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=229&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=229&gblog=27 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานเรื่องเล่า นิทานราหูอมจันทร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=229&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=229&gblog=27 Thu, 28 Apr 2022 12:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=26 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระราหู (๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=26 Tue, 07 Sep 2021 16:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=25 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระเสาร์(๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=229&gblog=25 Tue, 07 Sep 2021 13:46:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=24 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระศุกร์ (๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=24 Sun, 05 Sep 2021 19:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=23 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระพฤหัส (๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=23 Sun, 05 Sep 2021 17:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=22 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระพุธ (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=229&gblog=22 Sun, 05 Sep 2021 9:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-09-2021&group=229&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-09-2021&group=229&gblog=21 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระอังคาร(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-09-2021&group=229&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-09-2021&group=229&gblog=21 Sat, 04 Sep 2021 13:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=18 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระจันทร์(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=18 Fri, 03 Sep 2021 18:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=13 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานของ_พระอาทิตย์ (๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=229&gblog=13 Fri, 03 Sep 2021 17:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-08-2021&group=229&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-08-2021&group=229&gblog=11 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระราหู(๘) จึงมีกายครึ่งท่อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-08-2021&group=229&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-08-2021&group=229&gblog=11 Sat, 28 Aug 2021 9:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=12 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริศนาเลข “12” ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ทั้ง 12 ในหนึ่งรอบ กับราศีทั้ง 12 ในหนึ่งปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=12 Tue, 26 Apr 2022 17:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=11 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อปีนักษัตรไทยมาจากไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=11 Tue, 26 Apr 2022 10:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=10 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิด 12 นักษัตร จีนถึงไทย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2022&group=227&gblog=10 Tue, 26 Apr 2022 9:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=226&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=226&gblog=11 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพท์ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=226&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=226&gblog=11 Mon, 15 Jun 2020 19:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=10 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การเรียนโหราศาสตร์นั้นยากหรือง่าย ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=10 Sun, 19 Jan 2020 13:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=220&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=220&gblog=16 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อราหูซ้อนราหู ราหูอมจันทร์ในเย็นวันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=220&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=220&gblog=16 Mon, 24 May 2021 12:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-01-2021&group=220&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-01-2021&group=220&gblog=15 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราหู คือ พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-01-2021&group=220&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-01-2021&group=220&gblog=15 Thu, 21 Jan 2021 18:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-01-2021&group=220&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-01-2021&group=220&gblog=14 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าพระราหู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-01-2021&group=220&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-01-2021&group=220&gblog=14 Wed, 13 Jan 2021 12:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=220&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=220&gblog=13 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวราหู เทพอสูรผู้อหังการ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=220&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=220&gblog=13 Wed, 30 Dec 2020 13:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=220&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=220&gblog=12 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิพล และ อิทธิฤทธิ์ ของดาวราหู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=220&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=220&gblog=12 Sat, 12 Dec 2020 8:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=218&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=218&gblog=45 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามนฬิกา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=218&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=218&gblog=45 Mon, 02 May 2022 15:16:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=218&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=218&gblog=44 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เกณฑ์ไฟ ลม น้ำ และชะตาจรโลก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=218&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=218&gblog=44 Thu, 12 Aug 2021 12:08:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=41 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวมหาจักรในชะตาบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=41 Thu, 07 Jan 2021 7:29:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=40 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเคราะห์ พักร์, เสิด, มณฑ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=40 Thu, 07 Jan 2021 8:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=39 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหูผู้มีบทบาทสามโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=39 Thu, 07 Jan 2021 17:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=38 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาทดาวเคราะห์นอกทำเนียบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=38 Thu, 07 Jan 2021 8:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=37 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางจุดศึกษาวิชาการโหราศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=37 Thu, 07 Jan 2021 11:20:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=36 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุคถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2021&group=218&gblog=36 Thu, 07 Jan 2021 14:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2021&group=218&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2021&group=218&gblog=35 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์สัมพันธ์ฤกษ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2021&group=218&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2021&group=218&gblog=35 Wed, 06 Jan 2021 12:01:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-01-2021&group=218&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-01-2021&group=218&gblog=34 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุยกับหลานเรื่องโยค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-01-2021&group=218&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-01-2021&group=218&gblog=34 Tue, 05 Jan 2021 22:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=218&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=218&gblog=33 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวมฤตยูกับผู้นำ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=218&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2020&group=218&gblog=33 Wed, 30 Dec 2020 10:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=218&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=218&gblog=32 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวพระเสาร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=218&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=218&gblog=32 Tue, 29 Dec 2020 11:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2020&group=218&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2020&group=218&gblog=31 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนววิธีผสมธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2020&group=218&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2020&group=218&gblog=31 Mon, 28 Dec 2020 8:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=30 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุยกับหลานเรื่องลัคนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=30 Sat, 26 Dec 2020 13:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=29 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[มโนภาพกับโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=29 Sat, 26 Dec 2020 17:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=28 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒ ราศีที่ควรศึกษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-12-2020&group=218&gblog=28 Sat, 26 Dec 2020 9:37:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-12-2020&group=218&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-12-2020&group=218&gblog=27 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงเมืองไทย  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-12-2020&group=218&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-12-2020&group=218&gblog=27 Thu, 24 Dec 2020 18:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-12-2020&group=218&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-12-2020&group=218&gblog=26 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ของดีดวงสงกรานต์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-12-2020&group=218&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-12-2020&group=218&gblog=26 Wed, 23 Dec 2020 17:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=218&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=218&gblog=22 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหูอวตาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=218&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-12-2020&group=218&gblog=22 Sat, 12 Dec 2020 10:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=21 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โลก ราหู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=21 Fri, 11 Dec 2020 8:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=20 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงตัวอย่างน่าศึกษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=20 Fri, 11 Dec 2020 20:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=19 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหู จันทร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-12-2020&group=218&gblog=19 Fri, 11 Dec 2020 16:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=218&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=218&gblog=18 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=218&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=218&gblog=18 Mon, 12 Oct 2020 19:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=218&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=218&gblog=17 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ราชโยค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=218&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=218&gblog=17 Tue, 06 Oct 2020 21:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=218&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=218&gblog=16 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกแห่งโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=218&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=218&gblog=16 Fri, 26 Jun 2020 21:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-06-2020&group=218&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-06-2020&group=218&gblog=15 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายจากผู้สนใจระบบธาตุโคจร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-06-2020&group=218&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-06-2020&group=218&gblog=15 Sat, 20 Jun 2020 21:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=218&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=218&gblog=14 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์หายไปไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=218&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=218&gblog=14 Fri, 19 Jun 2020 21:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-01-2021&group=214&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-01-2021&group=214&gblog=11 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่ำแหน่งดาวมาตราฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-01-2021&group=214&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-01-2021&group=214&gblog=11 Thu, 28 Jan 2021 11:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2022&group=207&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2022&group=207&gblog=22 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายพระเคราะห์คู่ดาว ดาวคู่ศัตรู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2022&group=207&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-01-2022&group=207&gblog=22 Fri, 07 Jan 2022 17:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=21 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายพระเคราะห์คู่ดาว ดาวคุ่สมพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=21 Thu, 06 Jan 2022 19:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=20 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายพระเคราะห์คู่ดาว ดาวคู่มิตร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=207&gblog=20 Thu, 06 Jan 2022 17:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2021&group=207&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2021&group=207&gblog=19 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายพระเคราะห์ดาวคู่ธาตุน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2021&group=207&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-12-2021&group=207&gblog=19 Tue, 28 Dec 2021 12:44:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=17 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายพระเคราะห์ดาวคู่ธาตุลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=17 Mon, 27 Dec 2021 22:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=16 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายพระเคราะห์ดาวคู่ธาตุดิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=16 Mon, 27 Dec 2021 20:32:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=15 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายพระเคราะห์ดาวคู่ธาตุไฟ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-12-2021&group=207&gblog=15 Mon, 27 Dec 2021 8:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=207&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=207&gblog=13 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาทิตย์ จันทร์ ในราศีพฤษภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=207&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=207&gblog=13 Tue, 27 Apr 2021 15:45:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=11 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาทิตย์ จันทร์ ในราศีเมษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=11 Thu, 22 Apr 2021 10:42:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=10 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเคราะห์คู่ดาวอาทิตย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-04-2021&group=207&gblog=10 Thu, 22 Apr 2021 9:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=206&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=206&gblog=20 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ใบ้หวยออกแล้ว  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=206&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=206&gblog=20 Thu, 06 Jan 2022 21:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=206&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=206&gblog=17 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างของระบบโหร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=206&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=206&gblog=17 Wed, 11 Aug 2021 8:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=206&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=206&gblog=16 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของดาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=206&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=206&gblog=16 Mon, 12 Oct 2020 7:36:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=206&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=206&gblog=15 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[จาตุรงคโชค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=206&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=206&gblog=15 Fri, 02 Oct 2020 17:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=14 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤกษ์ลัคน์และฤกษ์จันทร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=14 Mon, 15 Jun 2020 17:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=13 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิดชัยภูมิแบบจักราศี โดย.. บ.ร. วรรณวิจิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=206&gblog=13 Mon, 15 Jun 2020 12:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-10-2019&group=206&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-10-2019&group=206&gblog=12 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานดวงพิชัยสงคราม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-10-2019&group=206&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-10-2019&group=206&gblog=12 Sun, 27 Oct 2019 17:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-09-2019&group=206&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-09-2019&group=206&gblog=10 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงสมผุส-ดวงอีแปะ และ การอ่านความหมายของดาวพระเคราะห์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-09-2019&group=206&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-09-2019&group=206&gblog=10 Sun, 08 Sep 2019 20:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=98 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็บลับ การพยากรณ์ของครู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=98 Sun, 05 Sep 2021 18:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=97 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษานรลักษณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-09-2021&group=205&gblog=97 Sun, 05 Sep 2021 10:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=205&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=205&gblog=95 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษาพยากรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=205&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=205&gblog=95 Thu, 12 Aug 2021 15:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=205&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=205&gblog=94 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางน้ำหนักจักรราศีธาตุหรือเรื่องรวมธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=205&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-08-2021&group=205&gblog=94 Wed, 11 Aug 2021 18:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=01-06-2021&group=205&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=01-06-2021&group=205&gblog=93 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงอิแปะ V.S. การลบหลู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=01-06-2021&group=205&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=01-06-2021&group=205&gblog=93 Tue, 01 Jun 2021 10:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=31-05-2021&group=205&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=31-05-2021&group=205&gblog=92 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงดาวเป็นผู้ลิขิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=31-05-2021&group=205&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=31-05-2021&group=205&gblog=92 Mon, 31 May 2021 10:15:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-05-2021&group=205&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-05-2021&group=205&gblog=91 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกาศสงกรานต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-05-2021&group=205&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-05-2021&group=205&gblog=91 Fri, 28 May 2021 9:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=87 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนโหราครูห้ามการทำนาย (จริงหรือ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=87 Tue, 25 May 2021 19:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=86 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เคราะห์กรรม กับ โหราศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=86 Tue, 25 May 2021 10:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=85 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุ่มิตรใหญ่ ๗๘ ให้ความสำเร็จ ลาภผลเงินทอง(จริงหรือ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2021&group=205&gblog=85 Tue, 25 May 2021 18:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=84 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหูทับลัคน์ จะเกิดผลร้าย(หรือไม่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=84 Mon, 24 May 2021 17:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=83 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) ตอน 3.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=205&gblog=83 Mon, 24 May 2021 17:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=81 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) ตอน 2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=81 Fri, 21 May 2021 15:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=80 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) ตอน1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=80 Fri, 21 May 2021 20:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=79 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤกษ์งาม ยามดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-05-2021&group=205&gblog=79 Fri, 21 May 2021 9:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-05-2021&group=205&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-05-2021&group=205&gblog=76 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงกาลชะตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-05-2021&group=205&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-05-2021&group=205&gblog=76 Wed, 19 May 2021 10:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=74 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงไม่มีลัคน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=74 Wed, 12 May 2021 19:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=73 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเล่นดวงนวางค์จักร(ผสมภพเรือน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=205&gblog=73 Wed, 12 May 2021 18:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-05-2021&group=205&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-05-2021&group=205&gblog=71 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงฝาแฝด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-05-2021&group=205&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-05-2021&group=205&gblog=71 Sun, 09 May 2021 15:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=70 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาโหร ตอน1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=70 Sat, 08 May 2021 8:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=69 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิจารณ์ดวงหญิงชีวิตเหลวแหลก(หรือไม่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=69 Sat, 08 May 2021 16:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=68 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[กาลกิณีกุมอายุ(อายุยืน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-05-2021&group=205&gblog=68 Sat, 08 May 2021 12:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=66 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงภินทุบาทว์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=66 Fri, 07 May 2021 7:48:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=65 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[กาลีกุมลัคน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-05-2021&group=205&gblog=65 Fri, 07 May 2021 10:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2021&group=205&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2021&group=205&gblog=63 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวตก ภพ อริ มรณะ วินาสน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2021&group=205&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2021&group=205&gblog=63 Sun, 02 May 2021 9:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=61 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=61 Fri, 30 Apr 2021 20:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=60 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-04-2021&group=205&gblog=60 Fri, 30 Apr 2021 10:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-04-2021&group=205&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-04-2021&group=205&gblog=59 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน3.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-04-2021&group=205&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-04-2021&group=205&gblog=59 Thu, 29 Apr 2021 18:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=205&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=205&gblog=56 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=205&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2021&group=205&gblog=56 Tue, 27 Apr 2021 18:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=55 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=55 Mon, 26 Apr 2021 17:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=54 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษตร ประ อุจ นิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-04-2021&group=205&gblog=54 Mon, 26 Apr 2021 10:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-04-2021&group=205&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-04-2021&group=205&gblog=53 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การเรียนโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-04-2021&group=205&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-04-2021&group=205&gblog=53 Sun, 25 Apr 2021 10:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=49 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมแห่งดาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=49 Sun, 11 Oct 2020 21:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=48 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[จับโจร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=48 Sun, 11 Oct 2020 17:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=47 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้ามฤกษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=47 Sun, 11 Oct 2020 17:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=46 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=46 Sun, 11 Oct 2020 16:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=45 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=45 Sun, 11 Oct 2020 15:08:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=44 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามกาลชะตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=44 Sun, 11 Oct 2020 21:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=43 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งชื่อเด็ก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=43 Sun, 11 Oct 2020 14:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=42 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎแห่งกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=42 Sun, 11 Oct 2020 14:31:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=41 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามอัฐกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-10-2020&group=205&gblog=41 Sun, 11 Oct 2020 13:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=40 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[บุษบามีคู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=40 Thu, 08 Oct 2020 18:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=39 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวบุพกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=39 Thu, 08 Oct 2020 17:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=38 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พินทุบาทว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=38 Thu, 08 Oct 2020 16:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=37 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักคเนย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=37 Thu, 08 Oct 2020 16:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=36 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤกษ์งาม-ยามดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=08-10-2020&group=205&gblog=36 Thu, 08 Oct 2020 16:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=35 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวลอย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=35 Fri, 02 Oct 2020 16:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=34 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์ไทย(ดวงอีแปะ)ต่ำต้อย จริงหรือ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=34 Fri, 02 Oct 2020 12:34:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=33 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษาประสมเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=205&gblog=33 Fri, 02 Oct 2020 19:30:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-06-2020&group=205&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-06-2020&group=205&gblog=32 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนโหราศาสตร์  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-06-2020&group=205&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-06-2020&group=205&gblog=32 Tue, 30 Jun 2020 12:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=205&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=205&gblog=30 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลัคนาจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=205&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=205&gblog=30 Thu, 06 Jun 2019 18:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=28 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[๓ ลัคนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=28 Tue, 04 Jun 2019 18:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=27 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษาสมเด็จ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=27 Tue, 04 Jun 2019 21:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=26 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดคราสในดวงชะตา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=26 Tue, 04 Jun 2019 17:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=197&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=197&gblog=35 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจาก คนเกิดวันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=197&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=197&gblog=35 Thu, 02 Sep 2021 21:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=197&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=197&gblog=34 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดุดวงจาก.. คนเกิดวันที่ 3      ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=197&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=197&gblog=34 Thu, 26 Aug 2021 19:54:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-08-2021&group=197&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-08-2021&group=197&gblog=33 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจาก คนเกิดวันที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-08-2021&group=197&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-08-2021&group=197&gblog=33 Fri, 20 Aug 2021 12:35:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=197&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=197&gblog=32 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจาก คนเกิดวันที่ 1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=197&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2021&group=197&gblog=32 Mon, 24 May 2021 16:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-11-2021&group=195&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-11-2021&group=195&gblog=32 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาหนุนดวง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-11-2021&group=195&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-11-2021&group=195&gblog=32 Thu, 25 Nov 2021 19:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=195&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=195&gblog=31 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาเงินล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=195&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=07-09-2021&group=195&gblog=31 Tue, 07 Sep 2021 18:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-06-2021&group=195&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-06-2021&group=195&gblog=30 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตกาลก่อน พระสิวลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-06-2021&group=195&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=13-06-2021&group=195&gblog=30 Sun, 13 Jun 2021 9:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=29 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาบูชาพระสีวลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=29 Sat, 12 Jun 2021 8:48:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=28 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา ขอลาภพระสีวลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-06-2021&group=195&gblog=28 Sat, 12 Jun 2021 8:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=195&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=195&gblog=27 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาบังภัยคลายเคราะห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=195&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-05-2021&group=195&gblog=27 Wed, 12 May 2021 10:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-01-2021&group=195&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-01-2021&group=195&gblog=26 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาเรียกหัวใจคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-01-2021&group=195&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-01-2021&group=195&gblog=26 Sun, 17 Jan 2021 14:50:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=195&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=195&gblog=25 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาเรียกคน เรียกโชคลาภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=195&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-12-2020&group=195&gblog=25 Tue, 29 Dec 2020 9:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=193&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=193&gblog=24 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน วินาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=193&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=193&gblog=24 Fri, 26 Jun 2020 17:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=23 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน ลาภะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=23 Thu, 25 Jun 2020 7:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=22 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน กัมมะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=22 Thu, 25 Jun 2020 7:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=21 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน ศุภะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=21 Thu, 25 Jun 2020 19:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=20 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน มรณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=193&gblog=20 Thu, 25 Jun 2020 14:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2020&group=193&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2020&group=193&gblog=19 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน ปัตนิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2020&group=193&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2020&group=193&gblog=19 Mon, 22 Jun 2020 18:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=193&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=193&gblog=18 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน อริ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=193&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-06-2020&group=193&gblog=18 Fri, 19 Jun 2020 9:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=193&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=193&gblog=17 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน ปุตตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=193&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=193&gblog=17 Wed, 17 Jun 2020 8:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-06-2020&group=193&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-06-2020&group=193&gblog=16 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน พันธุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-06-2020&group=193&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-06-2020&group=193&gblog=16 Tue, 16 Jun 2020 8:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=193&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=193&gblog=15 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพ/เรือน สหัสชะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=193&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=193&gblog=15 Mon, 15 Jun 2020 17:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=11 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวมฤตยู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=11 Mon, 22 Jul 2019 15:00:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=10 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวเกตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=10 Mon, 22 Jul 2019 8:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-11-2021&group=241&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-11-2021&group=241&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ 2565]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-11-2021&group=241&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-11-2021&group=241&gblog=1 Tue, 23 Nov 2021 19:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-04-2022&group=233&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-04-2022&group=233&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อังคารมรณะกุมลัคน์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-04-2022&group=233&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-04-2022&group=233&gblog=4 Mon, 18 Apr 2022 20:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาทิตย์ กุมลัคน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=2 Fri, 09 Apr 2021 22:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวกุมลัคน์ หรือ ดาวกุมลัคนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=09-04-2021&group=233&gblog=1 Fri, 09 Apr 2021 12:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-01-2021&group=232&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-01-2021&group=232&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแนะนำเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทย สไตล์คุณยายกลิ่นโสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-01-2021&group=232&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-01-2021&group=232&gblog=3 Fri, 15 Jan 2021 12:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=232&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=232&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงนี้จะเลิกกับแฟนไหม ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=232&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=232&gblog=1 Tue, 12 Jan 2021 7:05:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่ากันเรื่องแรกก็เรื่อง ความหมายดาวเสาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=231&gblog=9 Tue, 12 Jan 2021 9:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=231&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=231&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระศนิเทพ शनि (ศนิ) หรือพระเสาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=231&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-10-2020&group=231&gblog=8 Tue, 06 Oct 2020 15:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=231&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=231&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเสาร์ ให้คุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=231&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-10-2020&group=231&gblog=7 Fri, 02 Oct 2020 14:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-08-2021&group=229&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-08-2021&group=229&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตซาติเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-08-2021&group=229&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-08-2021&group=229&gblog=9 Fri, 27 Aug 2021 21:55:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-06-2021&group=229&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-06-2021&group=229&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๔.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-06-2021&group=229&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-06-2021&group=229&gblog=8 Wed, 02 Jun 2021 8:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-05-2021&group=229&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-05-2021&group=229&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๓.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-05-2021&group=229&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-05-2021&group=229&gblog=6 Wed, 05 May 2021 12:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-05-2021&group=229&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-05-2021&group=229&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๒.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-05-2021&group=229&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-05-2021&group=229&gblog=5 Tue, 04 May 2021 13:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-05-2021&group=229&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-05-2021&group=229&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานซาติเวร เรื่องที่๑.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-05-2021&group=229&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-05-2021&group=229&gblog=3 Mon, 03 May 2021 10:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=229&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=229&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บเกร็ด จากตำนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=229&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-06-2020&group=229&gblog=1 Wed, 17 Jun 2020 14:51:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2020&group=227&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2020&group=227&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์ในราชสำนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2020&group=227&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2020&group=227&gblog=9 Fri, 03 Jul 2020 7:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=8 Sun, 14 Jun 2020 10:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การมาแห่ง “มหาผัสสะ” คือการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=7 Sun, 14 Jun 2020 10:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการวางอธิกมาสและอธิกวาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=6 Sun, 14 Jun 2020 11:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การคำนวณปฏิทินทางจันทรคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=14-06-2020&group=227&gblog=5 Sun, 14 Jun 2020 18:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การอ่านข้างขึ้นข้างแรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=4 Mon, 24 Feb 2020 8:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินแห่งแรกของโลก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=3 Mon, 24 Feb 2020 8:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การขึ้นปีนักษัตรใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=227&gblog=2 Mon, 24 Feb 2020 8:37:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-02-2020&group=227&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-02-2020&group=227&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อ “วัน-เดือน” ของไทยมาจากไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-02-2020&group=227&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-02-2020&group=227&gblog=1 Sat, 15 Feb 2020 8:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์กับสังคมไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=9 Sun, 19 Jan 2020 16:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบโหราศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-01-2020&group=226&gblog=8 Sun, 19 Jan 2020 16:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=226&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=226&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของโหราศาสตร์ไทย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=226&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=226&gblog=7 Fri, 20 Dec 2019 21:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[นักโหราศาสตร์ ชาวกรีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=5 Thu, 19 Dec 2019 10:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์กับมนุษย์โลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=226&gblog=4 Thu, 19 Dec 2019 15:10:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-12-2019&group=226&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-12-2019&group=226&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์กับหมอดูนั้น เหมือนหรือต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-12-2019&group=226&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-12-2019&group=226&gblog=3 Wed, 18 Dec 2019 15:38:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=2 Mon, 16 Dec 2019 15:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=226&gblog=1 Mon, 16 Dec 2019 8:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-04-2022&group=225&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-04-2022&group=225&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[จักรราศี ตามโหราศาสตร์ไทย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-04-2022&group=225&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-04-2022&group=225&gblog=6 Wed, 20 Apr 2022 17:55:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=225&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=225&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดดาวพระเคราะห์ทางโหราศาสตร์โบราณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=225&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-12-2019&group=225&gblog=5 Fri, 20 Dec 2019 9:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=225&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=225&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงดาวในระบบโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=225&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=19-12-2019&group=225&gblog=4 Thu, 19 Dec 2019 12:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[วัน-เดือน-ปี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=3 Tue, 12 Nov 2019 18:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้กันคร่าวๆก่อนเรียนดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=2 Tue, 12 Nov 2019 13:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้นิดๆก่อนเรียนดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-11-2019&group=225&gblog=1 Tue, 12 Nov 2019 11:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาทิตย์ในราศีพฤษภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=5 Thu, 12 Aug 2021 18:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาทิตย์ ในราศีเมษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-08-2021&group=223&gblog=4 Thu, 12 Aug 2021 19:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[มฤตยู กุมลัคนาในราศีเมษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=2 Sat, 12 Oct 2019 19:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ มฤตยู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=222&gblog=1 Sat, 12 Oct 2019 21:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-11-2020&group=221&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-11-2020&group=221&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงคนเป็น หมอดู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-11-2020&group=221&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-11-2020&group=221&gblog=7 Fri, 06 Nov 2020 13:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=221&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=221&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[จรรยา[บรรณโหร]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=221&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2019&group=221&gblog=1 Sat, 12 Oct 2019 12:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=220&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=220&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหู ลูกกำพร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=220&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-06-2020&group=220&gblog=9 Fri, 26 Jun 2020 17:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=220&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=220&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่ากันเรื่อง ความหมายราหู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=220&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=15-06-2020&group=220&gblog=8 Mon, 15 Jun 2020 17:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทร์ราหู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=6 Mon, 16 Dec 2019 19:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมของพระราหู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=5 Mon, 16 Dec 2019 10:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระราหู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-12-2019&group=220&gblog=3 Mon, 16 Dec 2019 19:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-10-2019&group=218&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-10-2019&group=218&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์แน่นอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-10-2019&group=218&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-10-2019&group=218&gblog=5 Mon, 28 Oct 2019 21:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-10-2019&group=218&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-10-2019&group=218&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-10-2019&group=218&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=17-10-2019&group=218&gblog=4 Thu, 17 Oct 2019 17:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[วันใหม่ตามหลักโหร  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=3 Mon, 29 Jul 2019 21:47:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์ คืออะไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=2 Mon, 29 Jul 2019 11:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์- วิทยาศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-07-2019&group=218&gblog=1 Mon, 29 Jul 2019 22:29:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=215&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=215&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ุดาวอาทิตย์ (๑)เป็นตนุเศษ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=215&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-08-2021&group=215&gblog=4 Thu, 26 Aug 2021 10:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-07-2019&group=215&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-07-2019&group=215&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตนุเศษ ในการพยากรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-07-2019&group=215&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-07-2019&group=215&gblog=1 Thu, 25 Jul 2019 8:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=212&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=212&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจากวันเกิด คนเกิดวันศุกร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=212&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-09-2021&group=212&gblog=9 Fri, 03 Sep 2021 9:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=212&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=212&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจากวันเกิด คนเกิดวันพฤหัส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=212&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-09-2021&group=212&gblog=8 Thu, 02 Sep 2021 19:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจากวันเกิด คนเกิดวันพุธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=6 Sun, 29 Aug 2021 10:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจากวันเกิด คนเกิดวันอังคาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=5 Sun, 29 Aug 2021 9:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจากวันเกิด คนเกิดวันจันทร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=4 Sun, 29 Aug 2021 9:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจากวันเกิด คนเกิดวันอาทิตย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=29-08-2021&group=212&gblog=3 Sun, 29 Aug 2021 8:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-02-2021&group=212&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-02-2021&group=212&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงจาก ตำราพรหมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-02-2021&group=212&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-02-2021&group=212&gblog=2 Sun, 28 Feb 2021 18:13:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=209&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=209&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม _ พระพุทธชินราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=209&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-06-2019&group=209&gblog=1 Thu, 06 Jun 2019 23:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=207&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=207&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเคราะห์คู่ดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=207&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-06-2020&group=207&gblog=9 Thu, 25 Jun 2020 20:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-07-2019&group=206&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-07-2019&group=206&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-07-2019&group=206&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-07-2019&group=206&gblog=9 Tue, 30 Jul 2019 21:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-07-2019&group=206&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-07-2019&group=206&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พยาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-07-2019&group=206&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-07-2019&group=206&gblog=8 Wed, 24 Jul 2019 21:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-07-2019&group=206&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-07-2019&group=206&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของดวงดาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-07-2019&group=206&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-07-2019&group=206&gblog=7 Tue, 23 Jul 2019 21:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลัคนา และ เวลาเกิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=6 Sun, 21 Jul 2019 21:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ฤกษ์แบบโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=4 Sun, 21 Jul 2019 15:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักครู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-07-2019&group=206&gblog=2 Sun, 21 Jul 2019 18:36:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเคราะห์ถ่ายเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=9 Tue, 04 Jun 2019 15:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตนุเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=8 Tue, 04 Jun 2019 15:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงชาวเกาะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=6 Tue, 04 Jun 2019 15:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวแฝงแสง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=5 Tue, 04 Jun 2019 21:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงสองชั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=4 Tue, 04 Jun 2019 21:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงพระ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=3 Tue, 04 Jun 2019 21:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เกณฑ์ชันษา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=2 Tue, 04 Jun 2019 10:08:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ (หมอเถาว์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=04-06-2019&group=205&gblog=1 Tue, 04 Jun 2019 10:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-04-2021&group=203&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-04-2021&group=203&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์ไทย ระบบหมอเถาว์(วัลย์) ปีที่๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-04-2021&group=203&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-04-2021&group=203&gblog=6 Wed, 21 Apr 2021 8:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=203&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=203&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์ ๑๒ นักษัตร ..สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรงฺสี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=203&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-01-2021&group=203&gblog=5 Tue, 12 Jan 2021 21:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-10-2019&group=203&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-10-2019&group=203&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์ กับ พระพุทธศาสนา (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-10-2019&group=203&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=16-10-2019&group=203&gblog=4 Wed, 16 Oct 2019 14:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=203&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=203&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เผยความลับโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=203&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=203&gblog=3 Wed, 03 Jul 2019 14:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=203&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=203&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์กับพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=203&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=203&gblog=2 Tue, 02 Jul 2019 14:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-06-2019&group=203&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-06-2019&group=203&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[โหราศาสตร์ไทย(ฉบับเรียนด้วยตนเอง) อ.อรุณ ลำเพ็ญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-06-2019&group=203&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=21-06-2019&group=203&gblog=1 Fri, 21 Jun 2019 12:02:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-04-2021&group=202&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-04-2021&group=202&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยดูทีได้หรือไม่ จะได้รู้ว่าโหราศาสตร์มีประโยชน์? V1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-04-2021&group=202&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=11-04-2021&group=202&gblog=7 Sun, 11 Apr 2021 12:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=201&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=201&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทายนิสัยจาก.. เวลาเกิด(ตกฟาก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=201&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=28-04-2022&group=201&gblog=7 Thu, 28 Apr 2022 8:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2022&group=201&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2022&group=201&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทายนิสัยจาก... ธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2022&group=201&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-04-2022&group=201&gblog=6 Wed, 27 Apr 2022 8:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-06-2019&group=198&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-06-2019&group=198&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงที่ลัคนาราศีหรือเดือนเกิด ดีล่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-06-2019&group=198&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=05-06-2019&group=198&gblog=1 Wed, 05 Jun 2019 10:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=195&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=195&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา..เชิญอาคมสู่ตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=195&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=12-10-2020&group=195&gblog=7 Mon, 12 Oct 2020 15:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=195&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=195&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาเทวดา แก้โรคภัย โรคเวร โรคกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=195&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-02-2020&group=195&gblog=6 Mon, 24 Feb 2020 10:06:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา..ชินบัญชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=5 Thu, 20 Feb 2020 19:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถามหาเสน่ห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-02-2020&group=195&gblog=4 Thu, 20 Feb 2020 19:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=195&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=195&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาพญาไก่เถื่อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=195&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=195&gblog=3 Sat, 20 Jul 2019 20:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญครู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=2 Sun, 26 May 2019 18:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[บทชุมนุมครู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=26-05-2019&group=195&gblog=1 Sun, 26 May 2019 14:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=194&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=194&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ธาตุ ในโหราศาสตร์ไทย สัมพันธ์ตนุเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=194&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-05-2022&group=194&gblog=8 Mon, 02 May 2022 12:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-04-2022&group=194&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-04-2022&group=194&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ธาตุ สัมพันธ์ลัคนาราศี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-04-2022&group=194&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=23-04-2022&group=194&gblog=7 Sat, 23 Apr 2022 10:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-01-2022&group=194&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-01-2022&group=194&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ธาตุ แห่งดาวพระเคราะห์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-01-2022&group=194&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-01-2022&group=194&gblog=6 Tue, 25 Jan 2022 13:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=194&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=194&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านต่อ เรื่องธาตุในโหราศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=194&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=06-01-2022&group=194&gblog=5 Thu, 06 Jan 2022 7:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2021&group=194&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2021&group=194&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ธาตุ ในโหราศาสตร์ไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2021&group=194&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=30-12-2021&group=194&gblog=4 Thu, 30 Dec 2021 9:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2019&group=193&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2019&group=193&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพเรือน กดุมภะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2019&group=193&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-06-2019&group=193&gblog=3 Sat, 22 Jun 2019 19:07:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพเรือน ตนุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=2 Sat, 25 May 2019 20:46:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภพเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=25-05-2019&group=193&gblog=1 Sat, 25 May 2019 14:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=9 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวราหู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=9 Mon, 22 Jul 2019 19:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=8 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวเสาร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=22-07-2019&group=191&gblog=8 Mon, 22 Jul 2019 18:24:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=191&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=191&gblog=7 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวศุกร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=191&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=20-07-2019&group=191&gblog=7 Sat, 20 Jul 2019 20:06:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-07-2019&group=191&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-07-2019&group=191&gblog=6 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวพฤหัส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-07-2019&group=191&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=18-07-2019&group=191&gblog=6 Thu, 18 Jul 2019 23:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=191&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=191&gblog=5 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวพุธ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=191&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=03-07-2019&group=191&gblog=5 Wed, 03 Jul 2019 15:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=191&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=191&gblog=4 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวอังคาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=191&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=02-07-2019&group=191&gblog=4 Tue, 02 Jul 2019 15:41:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-05-2019&group=191&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-05-2019&group=191&gblog=3 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-05-2019&group=191&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=27-05-2019&group=191&gblog=3 Mon, 27 May 2019 10:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=2 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ดาวอาทิตย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=2 Fri, 24 May 2019 9:14:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายดาว ตามโหราศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=191&gblog=1 Fri, 24 May 2019 7:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=190&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=190&gblog=1 http://baankhunyai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=190&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baankhunyai&month=24-05-2019&group=190&gblog=1 Fri, 24 May 2019 20:11:18 +0700